top of page
TPAyvaMom.jpg

GCH Boardwalk Avatar's Sweet-n-Sassy Ayva JH CGC

"Ayva"

OFA VZ-12032G29F-VPI

Owner: Christine & Chris Arnone, Kreeksyde Vizslas

 

On October 16, 2013, Ayva whelped one puppy boy

Kreeksyde's Singular Sensation Red Velvet Rhys

TPAyvaRhys.jpg
bottom of page